Tank-konteinerite pesu & Depooteenused

Pakume usaldusväärset ja professionaalset konteinerite pesu, soojendust ja remonditeenuseid erinevates asukohtades.

Koostöös professionaalsete teenusepakkujatega töötame enda depoos Tallinnas. Pakume järgmisi teenuseid:

 • Aurusoojendus kuni 4 konteinerile korraga;
 • Täisautomaatne konteinerite ja paakautode pesu (sh IMO Klass 6.1, Klass 8 ja lateks);
 • Paakkonteinerite remonditööd ja lihvimine;
 • Survetestid.

Laoteenused:

Sujuva ja kiire kaubaliikluse planeerimisel teatud liinil tuleb tihti arvestada ka vahepeatustega. Pakume lühiajalisi ja pikaajalisi sertifitseeritud laoteenuseid ja ladustamist.

 • Kauba sorteerimine, kaalumine ja mõõtmine;
 • Kaupade ümberpakkimine;
 • Saadetiste ja pakkide koostamine;
 • Transpordidokumentide koostamine;
 • Ladustatud kaupade arvestus;
 • Tehingute sooritamine;
 • Ohtlike kaupade ladustamine.

Tegeleme ka stividorteenustega:

 • Kaupade mehhaniseeritud lastimine ja lossimine;
 • Manuaalne lastimine ja lossimine;
 • Kaupade transpordiks ette valmistamine;
 • Ebastandardsed veod;